GBR Kit III

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

 GBR KIT Membrane Fixed Screw With Membrane Tac Combo Kit
این کیت محصولMCT (مسترکورت) کره بوده ودارای FDA آمریکا می باشد.

جدول کیت دندان پزشکی GBR III
کیت جراحی mctbio دارای مدرک FDA امریکا

این کیت شامل 18 عدد اسکرو با قطرهای ۱/۲، ۱/۴ ، 2/5 و طول های 3، 3.5 و 4  میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای  ۱۸ عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد. تکها نیز دارای یک بن تک هلدر جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممیبران با تک بصورت چکشی می باشند.

GBR Kit IV

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

 GBR KIT Membrane Fixation Screw With Membrane Tac Combo Kit

این کیت محصولMCT (مسترکورت) کره بوده ودارای FDA آمریکا می باشد.

 

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

 

این کیت شامل 30 عدد اسکرو با قطرهای ۱/۲، ۱/۴ و طول های 3 و 4  میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای  ۱2 عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد. تکها نیز دارای یک بن تک هلدر جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممیبران با تک بصورت چکشی می باشند

 

Membrane Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو

GBR KIT Membrane Fixed Screw Set

این کیت محصولMCT (مسترکورت) کره بوده ودارای FDA آمریکا می باشد

 

 

این کیت شامل ۵۴ عدد اسکرو با قطرهای ۱/۲ و۱/۴ و طول های ۳و ۴ میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

Block Bone Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

GBR KIT Block Bone Screw Set

این کیت محصولMCT (مسترکورت) کره بوده ودارای FDA آمریکا می باشد.

 

جدول کیت GBR محصول MCTBIO
کیت دندانپزشکی GBR MCTBIO جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

این کیت شامل 54 عدد اسکرو با قطرهای ۱/6، ۱/8، 2.0  و طوله ای 6، 8 و 10 میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

Auto BoneTac System

اتوماتیک بون تک محصول جدید MCT (مسترکورت) جهت فیکس کردن ممبراین

Automatic bone tac

این محصول کره ای و دارای FDA امریکا میباشد

 

Auto BoneTac System برای کاشت ایمپلنت دندان کره ای

این سیستم شامل یک تفنگ جهت برداشتن تک و شلیک آن داخل استخوان فک بیمار جهت فیکس کردن ممبراین است. و به انتخاب مشتری، شامل یک کیس مخصوص تک و ۲۱ عدد تک کوتاه (۳.۵ میلی متر) و یا  ۲۱ عدد تک بلند (۴.۵ میلی متر)

جهت استفاده از این سیستم ابتدا باید شاسی بالایی تفنگ را محکم کشیده تا تفنگ به مرحله قفل برود و سپس با سر تفنگ تگ را از داخل کیس برداشته و درنهایت شاسی روی بدنه تفنگ را فشار داده تا تک در محل مورد نظر شلیک شود

Titanium Core Set

تیتانیوم مشهای mct

این تیتانیوم مش ها در ابعاد

۱۵×۲۰

۳۰×۳۰

۶۰×۳۰

می باشد.

 

تیتانیوم مش ها محصول شرکت mctbio

این تیتانیوم مشها دارای ضخامت ۰.۱ می باشند و همچنین دارای سوراخ هایی به روی خود در ابعادی با قطر ۰.۲۵ و  ۱.۳ میل می باشند

Titanium Core Set

تیتانیوم مشهای mct

این تیتانیوم مش ها در ابعاد

۱۵×۲۰

۳۰×۳۰

۶۰×۳۰

می باشد.

 

تیتانیوم مشهای mctbio در فرادید دانش

این تیتانیوم مشها دارای ضخامت ۰.۱ می باشند و همچنین دارای سوراخ هایی به روی خود در ابعادی با قطر ۰.۲۵ و ۱.۳ میل می باشند 

Bone Chip Maker 2

کیت بن چیپ میکر یا بن کالکتور MCT (مسترکورت) جهت برداشتن استخوان autogenus و تحویل آن بصورت پودر شده و یا بلاک به کار می‌رود

این کیت شامل دریلهایی با قطرهای ۳/۴،۳/۹،۴/۲،۵/۲ میلی متر وهمچنین شامل استاپرهای ۵،۷،۱۰،۱۱/۵ میلی متری جهت کنترل میزان و عمق برداشت استخوان می‌باشد 

 

این سیستم دارای یک ریمور جهت خالی کردن استخوان برداشت شده توسط دریلها است. یکی از ویژگی‌های این کیت وجود ترفاین جهت برداشت استخوان بصورت بلاک می باشد.

Bone Scraper

بن اسکریپر های mctbio

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

 

بن اسکریپر های mctbio محصول کره

این بن اسکریپرها در دونوع مستقیم و زاویه دار میباشند و همچنین دارای یک تیغه جهت تراشیدن بروی استخوان و جمع آوری آن در محفظه ی تعبیه شده ی خود هستند. این تیغه قابل جداسازی و تعویض است.

Gold Mill (Bone Mill)

بن میل کوچک یا بزرگ MCT(مستر کورت )

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا می باشد

 

بن میل کوچک یا بزرگ mctbio کره ای دارای مدرک FDA

این بن میلها جهت خورد کردن استخوان بلاک برداشته شده مورد استفاده قرار میگیرد.بن میل بزرگ دارای ارتفاع 72mm و بن میل کوچک دارای ارتفاع 44mm میباشد.عرض بن میل کوچک ۳۰ میل و بن میل بزرگ ۳۸ میل میباشد.

Titanium Bone Tac Master

کیت تیتانیوم بن تک مستر محصول MCT (مسترکورت) کره

محصولات MCT دارای FDA آمریکا میباشند

 

این کیت جهت فیکس کردن ممبراین مورد استفاده قرار میگیرد و شامل دو عدد کیس ۲۱ عددی از تک  کوتاه (3/5mm) و بلند (4/5mm) میباشد. همچنین این کیت شامل یک عدد بن تک هلدر جهت استفاده از تک ها و یک عدد mallet میباشد