GBR Kit III

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

 GBR KIT    Membrane Fixed Screw With Membrane Tac Combo Kit
این کیت محصولMCT(مسترکورت)کره بوده ودارایFDAآمریکا می باشد.

جدول کیت دندان پزشکی GBR III
کیت جراحی mctbio دارای مدرک FDA امریکا

این کیت شامل 18عدد اسکرو  با قطرهای ۱/۲، ۱/۴ ، 2/5 و طولهای 3 ، 3.5 و 4  میل  جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای  ۱۸ عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد .تکها نیز دارای یک بن تک هلدر  جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممیبران با تک بصورت چکشی می باشند.

GBR Kit IV

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

 GBR KIT    Membrane Fixation Screw With Membrane Tac Combo Kit

این کیت محصولMCT(مسترکورت)کره بوده ودارایFDAآمریکا می باشد.

 

جدول کیت دندانپزشکی GBR IV
کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک
کیت جراحی دندان GBR ساخت کره

 

این کیت شامل 30 عدد اسکرو  با قطرهای ۱/۲، ۱/۴  و طولهای 3 و 4  میل  جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای  ۱2 عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد .تکها نیز دارای یک بن تک هلدر  جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممیبران با تک بصورت چکشی می باشند

 

 

Membrane Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو

GBR KIT    Membrane Fixed Screw Set

این کیت محصولMCT(مسترکورت)کره بوده ودارایFDAآمریکا می باشد

 

جدول کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو
کیت جراحی mctbio جهت فیکس کردن ممبراین

 

این کیت شامل ۵۴عدد اسکرو  با قطرهای ۱/۲و۱/۴و طولهای ۳و۴ میل  جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

Block Bone Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

GBR KIT    Block Bone Screw Set

این کیت محصولMCT(مسترکورت)کره بوده ودارایFDAآمریکا می باشد.

 

جدول کیت GBR محصول MCTBIO
کیت دندانپزشکی GBR MCTBIO جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

این کیت شامل 54 عدد اسکرو  با قطرهای ۱/6، ۱/8 ، 2.0  و طولهای 6 ، 8  و10 میل  جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

Auto BoneTac System

اتوماتیک بون تک محصول جدید MCT (مسترکورت) جهت فیکس کردن ممبراین

Automatic bone tac

این محصول کره ای و دارایFDAامریکا میباشد

 

 

Auto BoneTac System برای کاشت ایمپلنت دندان کره ای

این سیستم شامل یک تفنگ جهت برداشتن تک و شلیک آن داخل استخوان فک بیمار جهت فیکس کردن ممبراین است. و به انتخاب مشتری، شامل یک کیس مخصوص تک و  ۲۱ عدد تک کوتاه (۳.۵ میلیمتر)و یا  ۲۱عدد تک بلند (۴.۵ میلیمتر)

جهت استفاده از این سیستم ابتدا باید شاسی بالایی  تفنگ را  محکم کشیده تا تفنگ به مرحله قفل برود و سپس با سر تفنگ تگ را از داخل کیس برداشته و درنهایت  شاسی روی بدنه  تفنگ  را فشار داده تا تک در محل مورد نظر شلیک شود

Titanium Core Set

تیتانیوم مشهای mct

این تیتانیوم مش ها در ابعاد

۱۵×۲۰

۳۰×۳۰

۶۰×۳۰

میباشد.

 

تیتانیوم مش ها محصول شرکت mctbio

این تیتانیوم مشها دارای ضخامت ۰.۱ میباشند و همچنین دارای سوراخهایی بروی خود در ابعادی با قطر۰.۲۵و  ۱.۳میل  میباشند

Titanium Core Set

تیتانیوم مشهای mct

این تیتانیوم مش ها در ابعاد

۱۵×۲۰

۳۰×۳۰

۶۰×۳۰

میباشد.

 

تیتانیوم مشهای mctbio در فرادید دانش

این تیتانیوم مشها دارای ضخامت ۰.۱ میباشند و همچنین دارای سوراخهایی بروی خود در ابعادی با قطر۰.۲۵و  ۱.۳میل  میباشند

Bone Chip Maker 2

کیت بن چیپ میکر یا بن کالکتور MCT(مسترکورت) جهت برداشتن استخوان autogenus و تحویل آن بصورت پودر شده و یا بلاک بکار می‌رود

این کیت شامل دریلهایی با قطرهای ۳/۴،۳/۹،۴/۲،۵/۲ میلیمتر  و همچنین شامل استاپرهای ۵،۷،۱۰،۱۱/۵ میلیمتری جهت کنترل میزان و عمق برداشت استخوان می‌باشد

 

کیت بن چیپ میکر یا بن کالکتور mctbio

این سیستم دارای یک ریمور  جهت خالی کردن استخوان برداشت شده توسط دریلها است. یکی از ویژگی‌های  این کیت وجود  ترفاین جهت برداشت استخوان بصورت بلاک میباشد.

Bone Scraper

بن اسکریپر های mctbio

این محصول کره ای و دارایFDAآمریکا میباشد

 

بن اسکریپر های mctbio محصول کره

این بن اسکریپرها در دونوع مستقیم و زاویه دار میباشند وهمچنین دارای یک تیغه جهت تراشیدن بروی استخوان و جمع آوری آن در محفظه ی تعبیه شده ی خود هستند.این تیغه قابل جداسازی و تعویض است.

Gold Mill (Bone Mill)

بن میل کوچک یا بزرگ MCT(مستر کورت )

این محصول کره ای و دارایFDAآمریکا میباشد

 

بن میل کوچک یا بزرگ mctbio کره ای دارای مدرک FDA

این بن میلها جهت خورد کردن استخوان بلاک برداشته شده مورد استفاده قرار میگیرد.بن میل بزرگ دارای ارتفاع 72 mmو بن میل کوچک دارای ارتفاع 44mmمیباشد.عرض بن میل کوچک ۳۰ میل و بن میل بزرگ ۳۸ میل میباشد.

Titanium Bone Tac Master

کیت تیتانیوم بن تک مستر محصول MCT(مسترکورت) کره

محصولاتMCTدارایFDAآمریکا میباشند

 

این کیت جهت فیکس کردن ممبراین مورد استفاده قرار میگیرد و شامل دو عدد کیس ۲۱ عددی از تک  کوتاه (3/5mm)و بلند(4/5mm)میباشد. همچنین  این کیت شامل یک عدد بن تک هلدر جهت استفاده از تک ها  و یک عدد mallet میباشد