EF Fixture

ویژگی های فیکسچر ایمپلنت دندان Tissue Level EF Fixture برند snucone

ویژگی فیکسچر(Tissue Level) : EF Fixture

1-ایمپلنت  از نوع بون لول (Submereged) با هگز داخلی 11 درجه  و طراحی  مخروطی مستقیم (straight tepared design)

2-  7 میلیمتر بدون ترد درقسمت بالایی فیکسچر جهت جلوگیری از شگستگی در قسمت گردن

3- طراحی فیکسچر و سطح  SLA مشترک با (کمپانی کونوس (Konus) آلمان

4- طراحی دابل ترد جهت  تثبیت اولیه پایداروجایگذاری نرم و روان ایمپلنت

5- طراحی رزوه به همراه  لبه برنده (Cutting edge and threaded design) جهت تثبیت اولیه پایدار و نتیجتا بارگذاری فوری

6- کانکشن داخلی هگز با زاویه مورس 11 درجه و قابلیت انطباق با برخی سیستم ها

7- تورک پیشنهادی: حداکثر 35 نیوتن