AF+II Fixture

فیکسچر برای ایمپلنت دندان AF+II Fixture بن لول

ویژگی فیکسچر (Bone level) AF+II Fixture

1-ایمپلنت از نوع بون لول (Submereged) با هگز داخلی 11 درجه و طراحی  مخروطی مستقیم (straight tepared design)  

2- 7 میلیمتر بدون ترد درقسمت بالایی فیکسچر جهت جلوگیری از شگستگی در قسمت گردن

3- طراحی فیکسچر و سطح SLA مشترک با (کمپانی کونوس (Konus) آلمان

4- طراحی دابل ترد جهت  تثبیت اولیه پایدار و جایگذاری نرم و روان ایمپلنت

5- طراحی رزوه به همراه لبه برنده (Cutting edge and threaded design) جهت تثبیت اولیه پایدار و نتیجتا بارگذاری فوری

6- کانکشن داخلی هگز با زاویه مورس 11 درجه و قابلیت انطباق با برخی سیستم ها

7- تورک پیشنهادی: حداکثر 35 نیوتن