دوره سه روزه درمان جامع ایمپلنت

اصول پروتز ایمپلنت
شرکت فرادید دانش با همکاری جامعه دندانپزشکی اردبیل برگزار می‌کند:
دوره سه روزه درمان جامع ایمپلنت
از طرح درمان تا تحویل پروتز

روز اول

روز دوم

روزسوم

همکاری شرکت فرادید دانش با جامعه دندانپزشکی

اساتید این دوره:

دکتر نازیلا نجاری

متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت استادیار بخش پروتز های دندانی دانشکده دندانپزشکی تهران

دکتر احسان بیرنگ

متخصص جراحی لثه و فیلوشیپ ایمپلنت های دندانی