اخبار و رویداد ها

کنگره دندانپزشکی تبرستان

برنامه علمی درباره بهترین ایمپلنت دندان

برنامه علمی دو روزه ایمپلنت

روز جمعه کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر بیرنگ وسرکار خانم دکتر مهاجری تحت عنوان Digital All on 4\6 -IRES implant برگزار شد.

بیستمین کنگره بین المللی

سمینار سه روزه درمان‌های نوین در دندانپزشکی شیراز