اخبار و رویداد ها

برنامه علمی دو روزه ایمپلنت

زمان:6و7مرداد ماه 1401
مکان:هتل میزبان-بابلسر
سخنرانان:
جناب آقای دکتر مجید صداقت
جناب آقای دکتر رضا بیرنگ
جناب آقای دکتر احسان بیرنگ